Sınıf Puanı Hesaplama

Sınıf Puanı dönüşümünü hesaplamak istediğiniz öğrencinin SBS puanını, yıl sonu başarı puanını ve okulundaki en yüksek yıl sonu başarı puanını yazdıktan sonra hesapla butonuna basınız.

SBS kaldırılmış ve yerine merkezi sistemle yapılan Ortak Sınavlar getirilmiştir.
8. Sınıf Ortak Sınav Puan Hesaplama aracı için buraya tıklayın

Sınıf Puanı Hesaplama Formu
 1. Örn. 421.56
 2. Örn. 96.85
 3. Örn. 99.25
* Doldurulması zorunlu alanlar.
Sitene Ekle

Sınıf Puanı nedir?

Sınıf puanı (SP) ilköğretim 6, 7 ve 8inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı (% 70), Yıl Sonu Başarı Puanı (%25) ile Davranış Puanlarını (% 5) her 3 puan türün için ayrı ayrı hesaplanarak yerleştirmede kullanılacak olan puandır.

Sınıf Puanı nasıl hesaplanır?

 • Öğrencinin SBS Puanı: SBS
 • Öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı: YBP
 • Okuldaki En Yüksek Yıl Sonu Başarı Puanı: Enb.YBP
 • Öğrencinin Davranış Puanı: DP
 • Öğrencinin Sınıf Puanı: SP

SBS sınıf puanı hesaplama aracınızla hangi sınıflar için hesaplamalar yapabilirim?

Hesaplama.net SBS sınıf puanı hesaplama aracıyla aşağıdaki hesaplamalar yapılabilmektedir.

 • 6. sınıf puanı hesaplama
 • 7. sınıf puanı hesaplama
 • 8. sınıf puanı hesaplama

Öncelikle şunu belirtelim, adayın Sınıf Puanı (SP) hesaplanırken 3 farklı puandan faydalanılır. Bu puanlar belli oranlarda alınarak Sınıf Puanı (SP) hesaplanır. Bu hesaplamadaki oranlar aşağıdaki gibidir.

 • SBS: %70
 • YBP: %25
 • DP: %5

Öğrenci ve öğrenci velilerimizin en çok sordukları konulardan birisi de Yıl Sonu Başarı Puanının nasıl 500’lük puana çevrildiği ve SP içinde nasıl yer aldığıdır. Öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı 500’lük puana çevrilirken, söz konusu okulda en yüksek başarı puanı 500 puan kabul edilir. (Örnek: Okuldaki en yüksek YBP 95 ise bu puan dönüştürme sonucunda 500 puan olarak kabul edilir. Diğer bir ifadeyle başka bir okuldaki 100 puan ile bu okuldaki 95 denk kabul edilmektedir.) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı okuldaki en yüksek yıl sonu başarı puanına oranlanarak hesaplanır.

Bir öğrencinin sınıf puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanır.

SP = (SBS x 0,70) + ((( YBP / EnbYBP ) x 500) x 0,25) + ((DP x 5) x 0,05)

Bu formül ile hesaplanan öğrencinin sınıf puanı (SP), ortaöğretime geçiş sistemi içinde kullanılacak puandır. Bu konuda velilerimizin ve öğrencilerimizin ulaşması gereken en önemli sonuç, SBS puanıyla birlikte okul başarısının ve okul davranış puanının da sonuç yani Sınıf Puanı (SP) üzerinde toplamda %30 olan ciddi bir etkisinin olduğudur.

Sınıf Puanı Hesaplama ile İlgili Aramalar

 • sınıf başarı ortalaması nasıl hesaplanır
 • ybp hesaplama
 • yılsonu puan hesaplama

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Sigorta Hesaplamaları:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar: